onze Aanpak voor zonnepanelen op scholen

Het is onze ervaring dat het voor iedere school nodig is om onderstaande vier stappen te doorlopen, om zonnepanelen op het schooldak te krijgen

Stappen zonnepanelen school
aanpak zonnepanelen op scholen

Het is onze ervaring dat het voor iedere school nodig is om onderstaande vier stappen te doorlopen, om zonnepanelen op het schooldak te krijgen.

De kracht van Zonnescholen zit in de bundeling en de gezamenlijke aanpak. Daar profiteren alle betrokken partijen van. De gestandaardiseerde aanpak in combinatie met volume is uniek. Alle scholen, voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, kunnen deelnemen en profiteren van de opgedane kennis, en van de voordelen van deze samenwerking op grote schaal.

Stappen Zonnepanelen op Scholen

Het Zonnepaspoort bestaat uit vier stappen. Elk stap is gekenmerkt door zijn eigen proces. 

1. Intake

Eerst beoordelen we de uitgangssituatie en de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Bij deze INTAKE vragen we een aantal gegevens op. We doen een schouw op locatie, waarmee we de geschiktheid van het dak en de elektrische installatie beoordelen. Ook bekijken we of energie bespaard kan worden door bijvoorbeeld ledverlichting. Uitkomst is een rapportage met de haalbaarheid, de aandachtspunten, een beeld van de kosten en opbrengsten. Ook laten we een berekening van de daksterkte uitvoeren. Dit is tegenwoordig verplicht. Het is ook mogelijk dat een locatie op basis van de intake afvalt, bijvoorbeeld doordat het dak of de situatie ongeschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen. 

2. Zonnepaspoort

Als het dak geschikt is gebleken, werken we de aandachtspunten uit stap 1 uit. Denk hierbij aan onderhoud aan het dak, een vergunning, een recht van opstal, aanpassing van de meterkast, financiering, verzekering of subsidies. Als deze stap is afgesloten, heeft de locatie een zogenoemd ZONNEPASPOORT. Hiermee zijn alle zaken geregeld die in stap 1 benoemd zijn, en gebundeld in een overzichtelijk document voor schoolbestuur en installateur. Op basis hiervan is een locatie klaar voor uitvoering en kan het schoolbestuur beslissen over de benodigde investering. 

3. Uitvoering

Nu kan de geselecteerde installateur binnen de door ons gestelde eisen een offerte op maat aanbieden voor de specifieke locatie. Onderdeel van de offerte is een veiligheidsplan, waarin wordt vastgelegd hoe in de onderwijsomgeving de zonnestroominstallatie met zo min mogelijk overlast en veilig kan worden aangelegd. Indien akkoord, start de UITVOERING. Wij begeleiden de installateur tijdens de uitvoering en zorgen dat een opleveringskeuring (scope12) wordt uitgevoerd.

4. Zonneschool

Na de opleveringskeuring regelen we de administratieve afhandeling, zoals de aanmelding bij de verzekeraar en de netbeheerder, het vastleggen van de garanties, en een advies over opname in de boekhouding. Ook kunnen we de feestelijke opening helpen organiseren. Tot slot zorgen we voor een overzichtelijk dossier met alle info voor een zorgeloze ZONNESCHOOL

Scope 12 keuring

Sinds 2020 is er een nieuwe certificatieregeling voor zonnestroominstallaties ingegaan, de Scope 12 inspectie. Vanuit verzekeraars en productdeskundigen is deze regeling opgesteld om de kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties te waarborgen, door gecertificeerde bedrijven een beoordeling te laten maken van deze installaties. Dat betekent ook automatisch dat installaties te maken krijgen met strengere eisen. De scope 12 inspectie is op dit moment nog niet verplicht, maar kan door een verzekeraar geëist worden voor zakelijke installaties groter dan 50 panelen. De verwachting is dat dit in de loop van het jaar wel verplicht wordt, een datum is alleen nog niet bekend. Bedrijven en scholen kunnen hierop in spelen door alvast deze keuringen te laten doen, dit bespaart onverwachte kosten in de toekomst en tevens is dit een extra controle op kwaliteit. De kosten voor een dergelijke keuring liggen zo tussen de €300-500 per keuring, welke om de vijf jaar moet worden uitgevoerd. Men kan er ook voor kiezen om de keuring op een later moment uit te voeren. Dit betekent echter wel extra kosten die niet in de businesscase worden meegenomen en dus geen onderdeel zijn van het terugverdien model. Door het laten uitvoeren van een inspectie ben je verzekerd van een installatie die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Daarnaast neemt de bedrijfszekerheid van de installatie toe. Tenslotte loop je een stuk minder risico op brand of schade. Voor meer informatie plannen we graag een gesprek hierover in.