Energie in de klas!

Fantastisch, je gaat zonnepanelen op het schooldak realiseren! Dan is het toch super leuk als de kinderen hier een stukje educatie over krijgen? Bij Zonnescholen bieden we een totaalpakket aan: niet alleen zonnepanelen, ook graag letterlijk energie in de klas!

Educatie

Zonnepanelen op het dak betekent aandacht voor duurzaamheid in de klas. Met minimaal een gevelbord, een lespakket en feestelijke opening maken we leerlingen bewuster van de wereld om zich heen. Nog actiever leerlingen en medewerkers bewustmaken kan ook, door o.a. Junior Energiecoach of Hart op Groen. Stichting Schooldakrevolutie biedt ook toegankelijk lesmateriaal

Samen willen we ervoor zorgen dat kinderen nu al leren over het belang om goed voor onze aarde te zorgen, zodat ze in de toekomst bewustere keuzes maken. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen.

Energiemonitoring

De geselecteerde installateur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse monitoring van de zonnestroominstallatie: is de gerealiseerde opwek conform het afgesproken prestatiecontract? Energiemonitoring gaat veel verder. Wij werken samen met Envitron, een Gronings bedrijf gespecialiseerd in energiemonitoring. Hun focus ligt onder andere op het maken van een begrijpelijke vertaalslag van verbruik- en opwekdata om kinderen bewust te maken van energiegebruik. Ze leveren een totaaloplossing van hardware om data mee te verzamelen, samen met een inzichtportaal voor beheerders en een kindvriendelijk dashboard.

Via een online beheerdersportaal worden notificaties ingesteld, energiegegevens van meerdere scholen vergeleken en data geëxporteerd voor eigen rapportage of om te analyseren samen met leerlingen. Dit vraagt om een eenmalige installatie van hardware in de meterkast, wat onderdeel kan worden van het Programma van Eisen van de aanbesteding. De installatie van hardware waar Envitron mee werkt, wordt door de geselecteerde aanbieder geïnstalleerd in de school tijdens de installatie van de zonnestroominstallatie.