WAT BETEKENT ZONNESCHOLEN VOOR GEMEENTEN?

De inzet van een gemeente kan het verschil maken of een school de stap gaat zetten over te gaan op zonnestroom. Dit kan net het zetje zijn, wat nodig is. De samenwerking die wij hebben met verschillende gemeenten is steeds anders. Dat maakt het ook uniek en leuk.  

Hoe werken wij samen met diverse gemeenten? Wij gaan graag met de gemeente in gesprek waar jullie en de scholen in de gemeente het meeste behoefte aan hebben en mee geholpen zijn waardoor daadwerkelijk stappen in verduurzaming van onderwijshuisvesting worden gezet. 

Hieronder schetsen wij verschillende voorbeelden van mogelijkheden.

  • Via een mail introduceren van Zonnescholen bij de schoolbesturen.
  • Aanwezigheid van Zonnescholen bij een bijeenkomst voor schoolbesturen georganiseerd door de gemeente. We delen onze kennis over waarom en wanneer zonnepanelen, financiering en subsidie mogelijkheden & hoe scholen voldoen aan Europese Aanbestedingen als dit van toepassing is.
  • Subsidiëren van een Zonnepaspoort per school waar uitkomt of investeren in zonnepanelen technisch mogelijk en financieel rendabel is. Een Zonnepaspoort is een uitgewerkt plan per school kost maximaal €1.750,00 per locatie.
  • Het subsidiëren van de kosten om een Europese Aanbesteding te organiseren. Door een collectieve Europese aanbesteding te organiseren voor meerdere schoolbestuurders tezamen, wordt schaalvoordeel bereikt en voldoen de scholen aan de aanbestedingsplicht. Ook dit is soms een ‘hobbel’: een aanbesteding organiseren.  Er zijn gemeenten die de kosten van het organiseren van de aanbesteding voor haar rekening neemt voor de schoolbesturen. Per school is een indicatie van deze kosten ongeveer 500 euro (is afhankelijk hoeveel besturen in totaliteit meedoen hoe de daadwerkelijk kosten uitpakken).
  • Het financieren van de educatieve kant, in de klas aandacht besteden aan de thema’s duurzaamheid en energie, waardoor een school de prachtige combinatie realiseert met zonnepanelen op de school & educatie hierover. Heel aansprekend voor de leerlingen. Wij werken met samenwerkingspartners om de educatieve kant vorm te geven.